logo

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Všeobecné informácie.

    Prevádzkovateľom webovej stránky turystykajaslo.pl je Starosta Jasla.
    Služba realizuje funkcie získavania informácií o používateľoch a ich správaní týmito spôsobmi:
        Prostredníctvom dobrovoľne zadaných informácií vo formulároch.
        Ukladaním súborov cookie (tzv. "cookies") do koncových zariadení.
        Prostredníctvom zhromažďovania protokolov webového servera prevádzkovateľom hostingu.

(2) Informácie vo formulároch.

    Služba zhromažďuje informácie, ktoré používateľ poskytuje dobrovoľne.
    Služba môže zaznamenávať aj informácie o parametroch pripojenia (časová pečiatka, IP adresa).
    Údaje vo formulári sa neposkytujú tretím stranám s výnimkou súhlasu používateľa.
    Údaje uvedené vo formulári môžu tvoriť súbor potenciálnych klientov, ktorých prevádzkovateľ služby eviduje v registri vedenom generálnym inšpektorom pre ochranu osobných údajov.
    Údaje uvedené vo formulári sa spracúvajú na účel vyplývajúci z funkcie konkrétneho formulára, napr. na vykonanie procesu žiadosti o službu alebo obchodného kontaktu.
    Údaje uvedené vo formulároch môžu byť odovzdané subjektom, ktoré technicky vykonávajú určité služby - ide najmä o odovzdanie informácií o držiteľovi registrovanej domény subjektom, ktoré sú prevádzkovateľmi internetových domén (predovšetkým Vedeckej a akademickej počítačovej siete - NASK), službám zabezpečujúcim platby alebo iným subjektom, s ktorými Prevádzkovateľ služby v tomto rozsahu spolupracuje.

3 Informácie o súboroch cookie.

    Webová lokalita používa súbory cookie.
    Súbory cookie sú počítačové údaje, najmä textové súbory, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia používateľa webovej stránky a sú určené na používanie na webovej stránke. Súbory cookie zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, čas ich uloženia do koncového zariadenia a jedinečné číslo.
    Prevádzkovateľ webovej stránky je subjekt, ktorý umiestňuje súbory cookie do koncového zariadenia používateľa webovej stránky a pristupuje k nim.
    Súbory cookie sa používajú na tieto účely:
        vytváranie štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, ako používatelia webových stránok používajú webové stránky, čo umožňuje zlepšiť ich štruktúru a obsah;
        udržiavanie relácie používateľa služby (po prihlásení), vďaka čomu nemusí používateľ na každej podstránke služby znovu zadávať prihlasovacie meno a heslo;
        určenie profilu používateľa s cieľom zobrazovať mu prispôsobené materiály v reklamných sieťach, najmä v sieti Google.
    Webová lokalita používa dva hlavné typy súborov cookie: "session" (súbory cookie relácie) a "trvalé". (trvalé súbory cookie). "Relačné" súbory cookie sú dočasné súbory, ktoré sa ukladajú v koncovom zariadení používateľa až do odhlásenia, opustenia webovej stránky alebo vypnutia softvéru (webového prehliadača). "Trvalé" súbory cookie sa ukladajú v koncovom zariadení používateľa na dobu uvedenú v parametroch súborov cookie alebo kým ich používateľ nevymaže.
    Softvér na prehliadanie webových stránok (internetový prehliadač) zvyčajne štandardne umožňuje ukladanie súborov cookie v koncovom zariadení používateľa. Používatelia webovej stránky môžu v tejto súvislosti zmeniť svoje nastavenia. Internetový prehliadač umožňuje vymazanie súborov cookie. Súbory cookie je možné aj automaticky zablokovať. Podrobné informácie o tejto téme nájdete v nápovede alebo dokumentácii internetového prehliadača.
    Obmedzenia používania súborov cookie môžu ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na webovej lokalite.
    Súbory cookie umiestnené v koncovom zariadení používateľa služby a používané môžu byť aj inzerentmi a partnermi spolupracujúcimi s prevádzkovateľom služby.
    Odporúčame prečítať si zásady ochrany osobných údajov týchto spoločností, aby ste sa dozvedeli o zásadách používania súborov cookie používaných v štatistike: Zásady ochrany osobných údajov služby Google Analytics
    Súbory cookie môžu používať reklamné siete, najmä sieť Google, na zobrazovanie reklám prispôsobených vášmu používaniu webovej lokality. Na tento účel môžu ukladať informácie o navigačnej ceste používateľa alebo o čase strávenom na konkrétnej stránke.
    Pokiaľ ide o informácie o preferenciách používateľa, ktoré zhromažďuje reklamná sieť Google, používateľ môže zobraziť a upraviť informácie vyplývajúce zo súborov cookie pomocou nasledujúceho nástroja: https://www.google.com/ads/preferences/.

4 Denníky servera.

    Informácie o určitom správaní používateľov podliehajú protokolovaniu na úrovni servera. Tieto údaje sa používajú výlučne na správu webovej stránky a na zabezpečenie čo najefektívnejšej prevádzky poskytovaných hostingových služieb.
    Zobrazené zdroje sú identifikované adresami URL. Okrem toho sa môžu zaznamenať tieto údaje:
        čas príchodu žiadosti,
        v čase odoslania odpovede,
        názov klientskej stanice - identifikácia prostredníctvom protokolu HTTP,
        informácie o chybách, ktoré sa vyskytli počas vykonávania transakcie HTTP,
        URL adresa stránky, ktorú používateľ predtým navštívil (odkaz na odkaz), ak sa na webové sídlo dostalo prostredníctvom odkazu,
        informácie o vašom prehliadači,
        Informácie o IP adrese.
    Uvedené údaje nie sú spojené s konkrétnymi osobami, ktoré si stránky prezerajú.
    Uvedené údaje sa používajú len na účely správy servera.

5. zverejnenie údajov.

    Údaje sa tretím stranám poskytujú len v medziach zákona.
    Údaje umožňujúce identifikáciu fyzickej osoby sa zverejňujú len so súhlasom tejto osoby.
    Prevádzkovateľ môže byť povinný poskytnúť oprávneným orgánom na základe zákonnej žiadosti informácie zhromaždené prostredníctvom webovej stránky v rozsahu vyplývajúcom z tejto žiadosti.

6. správa súborov cookie - ako udeliť a odvolať súhlas v praxi?

    Ak si neželáte dostávať súbory cookie, môžete zmeniť nastavenia prehliadača. Upozorňujeme, že vypnutie súborov cookie potrebných na overovanie, bezpečnosť, udržiavanie preferencií používateľa môže brániť a v krajnom prípade znemožniť používanie webových stránok.
    Ak chcete spravovať nastavenia súborov cookie, vyberte webový prehliadač/systém z nižšie uvedeného zoznamu a postupujte podľa pokynov:
        Internet Explorer
        Chrome
        Safari
        Firefox
        Opera
        Android
        Safari (iOS)
        Windows Phone
        Blackberry