logo

PRE POSTIHNUTÝCH

Webová stránka úradu bola vytvorená v súlade s normami W3C a WCAG2.1, na základe mechanizmov uľahčujúcich prístup k zverejnenému obsahu pre osoby so zdravotným postihnutím.

Webová stránka je v súlade s normami W3C:

    HTML5
    WCAG 2.1

Webová stránka je vybavená mechanizmami uľahčujúcimi prehliadanie obsahu zrakovo postihnutým osobám. Zmena veľkosti písma, zmena kontrastu.

Stránka nie je vybavená klávesovými skratkami, ktoré by mohli kolidovať s asistenčnými technológiami (napr. čítacími programami), systémovými alebo používateľskými aplikáciami.