logo

ZGŁASZANIE OBIEKTU NOCLEGOWEGO I/LUB GASTRONOMICZNEGO

REGULAMIN ZGŁASZANIA

OBIEKTU NOCLEGOWEGO I/LUB GASTRONOMICZNEGO

 

§ 1. ZASADY OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zgłaszania i zamieszczania przez ogłoszeniodawców ogłoszeń na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego https://turystykajaslo.pl/
 2. Niniejszy Regulamin nie reguluje zasad korzystania z funkcji w/w strony internetowej innych niż zgłaszanie i zamieszczanie ogłoszeń.
 3. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią i stosowania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Wszelkie prawa do zarządzania serwisem przysługują wyłącznie Starostwu Powiatowemu w Jaśle.
 5. Administrator strony internetowej zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji oraz zastrzega sobie prawo usuwania z serwisu https://turystykajaslo.pl/ ogłoszeń bez uprzedniego powiadomienia ogłoszeniodawcy.
 6. Zamieszczanie ogłoszeń na przedmiotowej stronie internetowej  jest bezpłatne.

 

§ 2. ZASADY ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ

 

 1. Informacje zamieszczone w ogłoszeniach dotyczą wyłącznie obiektów noclegowych oraz  gastronomicznych.
 2. W celu umieszczenia informacji o świadczeniu usług noclegowych i/lub turystycznych należy wypełnić załączony „Formularz zgłoszenia obiektu noclegowego i/lub gastronomicznego”, następnie podpisany przesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres promocja@powiat.jaslo.pl.
 3.  Zamieszczenie ogłoszenia składa się z następujących etapów:
  a) zapoznanie się z Regulaminem;
  b) wypełnienie oraz podpisanie formularza; 
  c) odesłanie formularza w postaci skanu lub zdjęcia.
 4. Starostwo Powiatowe w  Jaśle nie bierze odpowiedzialności za prawdziwość oraz aktualność zamieszczanych danych.
 5. Aktualizacja danych odbywa się na wniosek ogłoszeniodawcy, na zasadach identycznych jak w przypadku zamieszczania ogłoszenia. Zachęca się  do zgłaszania zmian do zamieszczanych  danych, aby informacja o działalności była zawsze aktualna.
 6.  Korzystanie z usług zgłaszania i zamieszczania ogłoszeń jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.