logo

Informacje dla niepełnosprawnych

Serwis urzędu został stworzony zgodnie ze standardami W3C oraz WCAG2.1 w oparciu o mechanizmy ułatwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do publikowanych treści.

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

  • HTML5
  • WCAG 2.1

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.